MALIN THURÉN VIOLINIST
malinthuren.com
 

Projekt

 

Outside inside

Ett övergivet rum, lämnat i all hast. En konsertsal? 
Tid som har förflutit. Flykt, förtvivlan, hopplös kamp. 
Främlingskap. Om att falla och att resa sig upp…

Vår föreställning OUTSIDE - INSIDE har vuxit fram ur 
Enescus suggestiva sonat för violin och piano. I hans 
tonspråk hörs tydliga influenser från romsk folkmusik. 
Romerna, ett folk som levt på flykt i alla tider, har
inspirerat oss till en berättande föreställning med
hemlöshet och utanförskap som utgångspunkt.
Föreställningen består av violin, piano och modern dans.

”… Snyggt har [ensemblen] integrerat verket i scenframträdandet på det sätt 
att varje sats blir sin egen scen eller akt. Den dramatiska riktningen och utvecklingen finns där. De bärs av musiken och musikerna ser till att på ett finkänsligt sätt låta dem uttryckas…” 
- Anna Nyman, Tidningen Kultur

Malin Thurén - Violin
Tobias Livheim - Piano
Elin Kristoffersson - Dans

Kontaktinfo

 

© MALIN THURÉN 2012